2016 децембар

Стручно усавршавање у библиотечко-информац​ионој делатности

Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу, у сарадњи с Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду, реализовала је програм сталног стручног усавршавања