Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Осавремењивање дигиталне библиотеке

На Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности у 2024. години Министарство културе и информисања Републике Србије је одобрило 600.000,00 динара Народној библиотеци „Стеван Сремац” за реализацију пројекта „ Дигитална библиотека нишке Народне библиотеке”. Овај пројекат подразумева набавку софтверске и хардверске опреме за осавремењивање процеса дигитализације, што је нашој Библиотеци, као установи која иде укорак с развојем информационих технологија, један од приоритета у свом раду.
У наше име и у име свих корисника који прате наше дигитализоване садржаје, захваљујемо ресорном Министарству.

  08.04.2024.  |    15:37