Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Међубиблиотечка позајмица

УСЛУГЕ МЕЂУБИБЛИОТЕЧКЕ ПОЗАЈМИЦЕ

Народна библиотека „Стеван Сремац“ врши међубиблиотечку позајмицу из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији. Читаоци који не живе у Нишу до публикација могу доћи на захтев библиотека. Публикације које су набављене у поступку међубиблиотечке позајмице читаоци могу користити искључиво у просторијама библиотеке која је те публикације наручила.

Публикације могу бити задржане најдуже 30 дана.
Ван Библиотеке позајмљују се искључиво монографске публикације.
Међубиблиотечком позајмицом није могуће набавити публикације издате до 1945. године.
Чланци из часописа, односно делови других публикација, достављају се у виду копије.
Чланови Библиотеке могу користити међубиблиотечку позајмицу уз важећу чланску карту.
Поштарина и трошкови копирања се наплаћују.

  21.07.2015.  |    09:49