Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Фотокопирница

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ФОТОКОПИРАЊА

Бр. листова А4 једнострано А4 обострано А3 једнострано А3 обострано
до 5 5 10
до 20 10 16
6–20 4 7
21–50 3,5 6
21–100 7 12
51–100 3 3,5
Преко 100 1,8 3 5 8
  22.09.2014.  |    13:42