Пројекти 2016

04
Дечији свет

Основни циљ овог пројекта је реконстукција и уређење Одељења књиге за децу у Нишу. Реконструкција обухвата сређивање купатила, читаонице и чајне…