Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Радници Библиотеке

Директор

дипл. правник Соња Шуковић, виши дипл. библиотекар

Помоћник директора матичне Библиотеке за библиотечко-информациону делатност 
дипл. социолог Славица Младеновић, виши дипл. библиотекар

Сектор за библиотечку делатност

Одељење набавке и обраде:
дипл. хемичар Сузана Станковић, виши дипл. библиотекар, руководилац Oдељења
Снежана Костић, виши дипл. библиотекар за набавку и обраду
Славица Крстић, књижничар за набавку и обраду библиотечко-информационе грађе
Одељење стручне књиге:
дипл. филолог за књижевност и српски језик Јована Славковић, дипл. библиотекар, руководилац Oдељења
Дејан Цветковић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и друге стручне библиотечко-информационе послове
Светлана Радовановић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и друге стручне библиотечко-информационе послове
Милена Цицмил, виши књижничар за рад са корисницима и друге стручне библиотечко-информационе послове
Ивана Митровић, виши књижничар за рад са корисницима и друге стручне библиотечко-информационе послове

 

 
Одељење серијских публикација:
дипл. социолог Гордана Ивковић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Душан Митровић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења серијских публикација
Дејан Вилимоновић, виши књижничар за рад са корисницима и друге стручне библиотечко- информационе послове
Градимир Живадиновић, самостални књижничар за рад са корисницима и друге стручне библиотечко- информационе послове
 
Одељење белетристике:
Ивана Јоцић, дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Славица Кривокућа, виши дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења белетристике
Софија Томић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења белетристике
Марија Николић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења белетристике
Ивана Станковић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења белетристике
Марина Златановић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења белетристике
Одељење књиге за децу:
дипл. филолог за српски језик и књижевност Маја Новаковић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Саша Луковић Васиљевић, виши дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења књиге за децу
Aна Савић, дипл. библиотекар за рад са корисницима и остале стручне послове из делокруга Одељења књиге за децу
Александра Симоновић, књижничар 
у Одељању књиге за децу
Славица Кончар, књижничар  у Одељању књиге за децу
Одељење завичајних и посебних фондова:
дипл. филолог за српски језик и књижевност Ивана Петковић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења

 

Одељење за матичну делатност:
проф. физ. културе Срђан Антић, библиотечки инструктор, дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Предраг Панић, библиотечки инструктор, дипл. библиотекар за матичне послове
Одељење за одржавање и развој рачунарско- информатичког система и дигиталне процесе:
дипл. инж. Александра Аџић, дипл. библиотекар саветник, руководилац Одељења
Александра Спасић, дипл. библиотекар за развој дигиталне библиотеке
Одељење за заједничке програме:

Љубиша Николић, дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Емилија Радмиловић, књижничар Одељења за заједничке програме
Одељење за заштиту старе и ретке књиге
Бобан Момчиловић, дипл. конзерватор

Одељење стране књиге

Француски институт у Србији - огранак у Нишу
Биљана Маринковић Вукадиновић, дипл. библиотекар у Одељењу
Драгана Милојевић, виши књижничар у Одељењу

 

Амерички кутак Ниш
Биљана Николић, дипл. библиотекар у Одељењу
Мила Трајковић, дипл. библиотекар у Одељењу
Маја Јанковић, дипл. библиотекар у Одељењу
Драгана Љујић, дипл. библиотекар у Одељењу
Руски кутак
Мима Живковић, дипл. библиотекар у Одељењу стране књиге

Огранци

Огранак Ледена стена:
Милица Средојевић, самостални књижничар у огранку
Огранак Црвена звезда:
Огранак Медијана:
Наташа Бранковић, самостални књижничар у огранку

Сектор за опште, правне и финансијске послове

Одељење за правно-административене послове:
Милан Марић, службеник за јавне набавке
Слађана Стевановић, референт за правне, кадровске и административне послове
Зоран Филиповић, ватрогасац

 

Одељење за економско-рачуноводствене послове:
дипл. економиста Љиљана Пантић, руководилац финансијско- рачуноводствених послова
Весна Хаџић, финансијско- рачуноводствени аналитичар
Биљана Петковић, 
финансијско- рачуноводствени аналитичар
 
  18.09.2014.  |    11:33

Повезани текстови