Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Радници Библиотеке

Директор

дипл. правник Соња Шуковић, дипл. библиотекар

Сектор за опште, правне и финансијске послове

Помоћник директора за опште, правне и финансијске послове – мастер економије Предраг Панић, дипл. библиотекар
Помоћник директора за библиотечку делатност- дипл. социолог Славица Младеновић, дипл. библиотекар
Одељење за економско-рачуноводствене послове:
дипл. економиста Љиљана Пантић, руководилац Одељења
Биљана Петковић, књиговођа
Весна Хаџић, благајник
Одељење за правно-административене послове:
дипл. правник Александра Матић, службеник за јавне набавке
Слађана Стевановић, референт писарнице и архиве
Зоран Филиповић, референт противпожарне заштите

Сектор за библиотечку делатност

Одељење за матичну делатност:
проф. физ. културе Срђан Антић, дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Владан Цветичанин, виши дипл. библиотекар
Одељење развоја дигиталне библиотеке и информационих технологија:
дипл. инж. Александра Аџић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Љубинко Величковић, дипл. библиотекар, оператер за дигитализацију
Снежана Костић, дипл. библиотекар, оператер за дигитализацију
Одељење белетристике:
проф. књижевности и српског језика Драгана Најдановић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Славица Кривокућа, виши дипл. библиотекар
Ана Савић, дипл. библиотекар
Јелица Лазић, дипл. библиотекар
Ивана Јоцић, дипл. библиотекар
Софија Томић, дипл. библиотекар
Наташа Бранковић, самостални књижничар
Ивана Митровић, књижничар
Одељење серијских публикација:
дипл. социолог Гордана Ивковић, дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Дејан Вилимоновић, виши књижничар
Марина Вукашиновић, виши књижничар
Градимир Живадиновић, самостални књижничар
Емилија Радмиловић, књижничар
Одељење завичајних и посебних фондова:
дипл. филолог за књижевност и српски језик Ивана Петковић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења
мр Драгица Јевтић, виши дипл. библиотекар
Марија Чупић, дипл. библиотекар саветник
Одељење стручне књиге:
дипл. филолог за књижевност и српски језик Јована Славковић, дипл. библиотекар, руководилац Oдељења
Дејан Цветковић, дипл. библиотекар
Светлана Радовановић, дипл. библиотекар
Милена Цицмил, виши књижничар
Одељење књиге за децу:
дипл. компаратист библиотекар Снежана Радовић, виши дипл. библиотекар, руководилац Одељења
Саша Луковић Васиљевић, виши дипл. библиотекар
Снежана Миленковић, виши књижничар
Славица Милутиновић, самостални књижничар
Милица Средојевић, самостални књижничар
Одељење набавке и обраде:
дипл. хемичар Сузана Станковић, виши дипл. библиотекар, руководилац Oдељења
Маја Новаковић, виши дипл. библиотекар
Мирослав Алексић, виши дипл. библиотекар
Славица Крстић, књижничар
Одељење маркетинга:
дипл. филолог за српски језик и књижевност Ивана Станковић, координатор маркетинга
Љубиша Николић, графички дизајнер

Одељење стране књиге

Француски институт у Србији - огранак у Нишу
Биљана Маринковић Вукадиновић, дипл. библиотекар
Драгана Милојевић, виши књижничар
Валерија Војновић
Амерички кутак Ниш
Биљана Николић, дипл. библиотекар
Мила Трајковић, дипл. библиотекар
Маја Јанковић, дипл. библиотекар
Драгана Стојковић, дипл. библиотекар

Огранци

Огранак Ледена стена:
Александра Симоновић, књижничар
Огранак Црвена звезда:
Небојша Васић, дипл. библиотекар
Огранак Медијана:
Јагода Јарамаз, виши књижничар
Књиговезница:
Родољуб Момчиловић, књиговезац
Помоћне службе:
Мирјана Цветковић, хигијеничар
  18.09.2014.  |    11:33

Повезани текстови