Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Књиговезница

knigoveznica

ЦЕНОВНИК КЊИГОВЕЗАЧКИХ УСЛУГА

НАЗИВ УСЛУГЕЦЕНА
Коричење деловодних протокола1180 дин.
Коричење матичних књига1180 дин.
Коричење картица826 дин.
Коричење Службених листова826 дин.
Коричење елабората472826 дин.
Коричење магистарских радова590 дин.
Коричење докторских дисертација590 дин.
Коричење дипломских радова (тврди повез)354 дин.
Коричење дипломских радова (тврди повез са штампом)590 дин.
Дипломски рад (меки повез)236 дин.
Израда корица354708 дин.
Коричење часописа472 дин.
Повезивање скрипти (мањих, средњих и већих)118–177–236 дин.
Каширање слика (мањих, средњих и већих)95–118–200 дин.
  21.07.2015.  |    10:24