Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Представљена монографија др Бранке Драгосавац у Библиотеци

У Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена је монографија др Бранке Драгосавац „Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године“.

Монографија употпуњава недовољно проучену и само фрагментарно исписану историју српских јавних библиотека, будући да одређени број објављених монографија не пружа могућност целовитог сагледавања проблематике. Публикација настоји да историја библиотека Србије добије целокупан хронолошки ток развоја: од манастирских и дворских библиотека, преко Националне библиотеке, читалишта, школских до универзитетских и специјалних библиотека. Заснована је на исцрпном истраживању расположиве архивске грађе, штампаних извора, библиотечких архива и објављене грађе, чиме је у српском библиотекарству испуњена велика празнина.

У програму су учествовали: Бранка Драгосавац, Гордана Стокић Симончић и Горан Траиловић.

  01.12.2016.  |    08:55