Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Представљена књига изабраних и нових песама „Поновна рођења“ Бојана Јовановића

Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац“, представљена књига изабраних и нових песама „Поновна рођења“ Бојана Јовановића. Говорећи о збирци изабраних и нових песама Саша Радојчић је нагласио да је „архетипски начин говора у Јовановићевој поезији често је повезан са митским представама, чији је оквир измештен из изворно ванвременог амбијента у простор и време свакодневице лирске субјективности. Тиме су измештена значења митских представа, а свакодневица заузврат постављена у један обухватан временски контекст. Зато Јовановићева песма не постаје веристичка чак ни када се обраћа наизглед најнепосреднијој стварности – у њој увек постоји одмак, додатно стилизовање, универзализација“. О књизи су вечерас говорили: Миодраг Петровић, Горан Максимовић, Снежана Божић, Добривоје Јевтић и аутор Бојан Јовановић. Стихове је читала Емилија Радмиловић.

Важан аспект књижевног рада Бојана Јовановића чине тематски есеји и текстови о домаћим и иностраним писцима. Снимио је преко четрдесет алтернативних филмова, приредио је 12 књига и више часописних зборника посвећених различитим културолошким и књижевним темама. Осим бројних научних и стручних радова, аутор је и многих антрополошких дела. Песме су му превођене на енглески, француски, немачки, италијански, мађарски и словенске језике. Заступљен је у више антологија.

У његовом опусу посебно место имају радови посвећени проучавању културе Ниша и југа Србије. Писао је о нишкој Градини, Нишкој декларацији, Цару Константину, Стевану Сремцу, Бранку Миљковићу, Борисаву Станковићу и значајним савременим нишким књижевницима и уметницима. Одреднице о његовом раду објављене су у општим и специјализованим енциклопедијама: Енциклопедији српског народа, Филмској енциклопедији, Енциклопедији филмских редитеља.

  22.12.2016.  |    07:53