Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Огранци

Библиотека за сада има три активна огранка:

  •  Огранак Црвена звезда
  •  Огранак Ледена стена
  •  Огранак Медијана

 

У огранцима се обављају следећи послови:

Вођење библиотечке статистике о структури корисника, коришћењу грађе; учествовање у библиографској обради библиотечке грађе; преинвентарисање библиотечке грађе; вођење картотеке дезидерата; старање о смештају и заштити библиотечке грађе; задуживање и раздуживање корисника; контролисање исправности враћене грађе; одвајање оштећене библиотечке грађе и одношење на коричење; евиденција о библиотечким јединицима послатим на заштиту; писање опомене за невраћену грађу; наплата за дневно коришћење грађе и прекорачење рокова коришћења грађе; исписивање сигнатуре на корицама публикација ако је отпала или постала нечитка; исписивање карте књига, чланске карте, картона корисника; рад на рачунару на свим библиотечким пословима.

  10.07.2015.  |    13:32