Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење серијских публикација

На Одељењу серијских публикација прикупљају се, обрађују, чувају и дају на коришћење серијске публикације: часописи, новине (дневне и службене), билтени, годишњаци, алманаси, календари, летописи и зборници.

Публикације овог одељења покривају различите области људског интересовања, као што су: историја, архитектура, култура, економија, психологија, социологија, медицина, пољопривреда, информатика и др.

Збирка старе и ретке периодике чува се издвојено и предсавља аутентичну хронологију духовности једног народа у два века. Највреднији примерци су: Летопис Матице српске из 1827, Босанска вила из 1887, Бранич из 1877, Хришћански весник из 1874, Старинар из 1884.

Амерички кутак поклања Библиотеци неколико америчких часописа и новина који се на Одељењу могу добити на увид.

Уз помоћ библиотекара на Одељењу серијских публикација можете приступити EBART бази медијских докумената. База покрива исечке из штампе од 2003. године, а може се претраживати низом критеријума (место, личност, тема, аутор итд). Такође је доступна и електронска правна база Инг-Про пакет прописа 5+ са дневним ажурирањем.

Одељење периодике располаже са 12 читалачких места у читаоници текуће дневне и ревијалне штампе и 30 читалачких места у читаоници за стручни рад.

Руководилац Одељења – Гордана Ивковић

  13.07.2015.  |    13:11