Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење стручне књиге

Одељење стручне књиге Библиотеке има око 50 000 публикација које покривају све области људског духа – област хуманистичких дисциплина, природних и примењених наука. Раду на  Одељењу помаже и богата референсна збирка енциклопедија, лексикона, стручних речника и приручника, а постоји и посебна  збирка САНУ, коју најчешће користе истраживачи. Све књиге су сређене према numerus currens класификацији.

Одељење је намењено средњошколцима, студентима, докторандима  и истраживачима, уопште свим читаоцима  заинтересованим за различите области људског знања. Литерaтура се углавном не износи, већ постоји могућност за њено фотокопирање или скенирање. Постоји и посебан део фонда који такође има своје читаоце, чије публикације могу да се користе и ван библиотеке (биографије, популарна наука и публицистика).

Електронска читаоница

Поред класичне читаонице, саставни део Одељења чини и електронска читаоница са шеснаест компјутера доступних за електронске изворе информација. Електронска читаоница ради од 8.00 до 19.30  часова.

Руководилац Одељења – Јована Славковић (jovanaslavkovic@ymail.com)

  14.07.2015.  |    13:13