Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење белетристике

Одељење белетристике садржи дела такозване лепе књижевности, како она из класичних старина тако и она из текуће књижевне продукције, домаћих  и страних стваралаца. Поред белетристике постоји и богат избор наслова који припадају науци о књижевности (књижевна критика, историја књижевности и теорија књижевности).

Фонд овог одељења је отвореног типа, што значи да корисници имају приступ свим књигама фонда (реновираном марта и априла 2008. године), с тим што су у једном делу одељења смештене нове и актуелне књиге за које постоји највеће читалачко интересовање.
Све књиге, којих има око 80000, су смештене по УДК систему (Универзалне децималне класификације).

Услуге Одељења белетристике су намењене члановима Библиотеке старијим од 14 година.  Корисници могу да на петнаест дана позајме до четири наслова. Уколико не успеју да за то време прочитају књиге, имају могућност да рок за непрочитане књиге продуже на још две недеље. Да би свако од средњошколаца дошао до свог примрка, били смо принуђени да позајмицу лектире ограничимо само на један наслов и то без продужавања рока за враћање.

Дневно, наше одељење посети око 400 корисника, а изда се око 800 књига.


Услуге
 • Упис корисника и давање упутстава о условима коришћења библиотечких услуга
 • Издавање књига
 • Пружање информација о траженим књигама
 • Стручна помоћ која се пружа члановима при употреби каталога или проналажењу књига
 • Давање информација и резервација књига путем телефона
 • Популаризација књига
 • Разговор са корисницима и препорука књига
 • Понуда Билтена приновљених књига који нашим члановима дају информације о новопристиглим насловима
 • Приређивање тематских и других изложби
 • Прикази књига у локалним медијима

 Остали послови
 • Електронска обрада и инвентарисање монографских публикација (старе библиотечке јединице)
 • Реадакција лисних каталога као и редакција УДК бројева
 • Вођење дневне, недељне и месечне статистике
 • Ангажовање око смештаја библиотечке грађе– померање фонда, што захтева УДК систем по коме су књиге класификоване
 • Одабирање и издвајање оштећених књига за коричење или расход

Занимљивости


Руководилац Одељења –Ивана Јоцић (ivanaj_nis@yahoo.com)

  12.07.2015.  |    13:11