Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

МОГУЋНОСТ БЕСПЛАТНОГ ШКОЛОВАЊА У РУСИЈИ

ОБРАЗОВАЊЕ У РУСИЈИ

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем на школовање о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији за школску 2019/2020.

Студенти имају могућност да:

  • Студирају бесплатно на основним, мастер и докторским студија
  • Буду смештени у студентском дому
  • Добијају новчану стипендију без обзира на академски успех

(од 1.300 рубља и више у зависности од универзитета)

Регистрација пријава на сајту  http://russia.study.

У скенираној и аплодованој форми потребно доставити следећу документацију:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји. Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана, скенирана и аплодована у одговарајуће поље пријаве;

2) Копију прве стране пасоша (страница у боји која се читко види);

3) Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

4) Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање у Руској Федерацији;

5) Koпију сведочанства са оценама у претходно завршена три разреда и такође оцене за прво полугодиште четвртог разреда;

6) По жељи може да се приложи и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача), копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.
Приликом аплодовања докумената на сајту http://russia.study потребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик.
При попуњавању пријаве (тачка 23 анкете-пријавеНаправление подготовки) шифра и назив студијског смера које кандидат бира мора строго да одговара списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru.
Кандидати који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата).
Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима.
Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе о конкретним роковима додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).
Информације о датумима додатних тестирања креативних способности у другим образовним институцијама налазе се на сајтовима датих институција.
Рок за предају документације је 5. март 2019. године.
Детаљне информације о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs
или на телефон: 011/2642-178, e-mail: ruskidomkvota@mail.ru
Консултације можете да добијете
у „Руском дому“, ул. Краљице Наталије 33, Београд
21. јануара од 10.00 до 12.00 часова, 25. јануара од 14.00 до 16.00 часова, 30. јануара од 16.00 до 18.00 часова,  08. фебруара од 10.00 до 12.00 часова,  19. фебруара од 14.00 до 16.00 часова,  27. фебруара од 16.00 до 18.00 часова.

Добро дошли!

  29.01.2019.  |    13:33