Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење за правно- административне послове

Као израз потпуне бриге о квалитету рада у библиотекарству, Сектор за опште, правне и финансијске послове обавља административне, правно рачуноводствене и помоћне послове на начин који обезбеђује да се библиотечка делатност одвија под условима утврђеним Законом о библиотечкој делатности и другим подзаконским актима.


 

Тел. 018 250 199

Факс 018 250 188

  03.07.2015.  |    13:32