Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење за економско-рачуноводствене послове

Дипл. економиста Љиљана Пантић, шеф Одељења

lj.pantic@yahoo.com

Биљана Петковић, финансијско- рачуноводствени аналитичар

sindikat_bib@yahoo.com

Весна Хаџић, финансијско- рачуноводствени аналитичар

Тел. 018 511 405

Факс 018 250 188

  02.07.2015.  |    13:33