Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење набавке и обраде

Одељење набавке и обраде обавља послове набавке монографских публикација за фондове свих одељења Библиотеке, библиографску обраду, физичку обраду и инвентарисање набављених публикација.  Сви послови на Oдељењу су, од 2006. године, потпуно аутоматизовани.

Набавка монографских публикација врши се путем куповине и поклона. Приликом набавке публикација води се рачуна о библиотечким стандардима прописаним за јавне библиотеке, који се односе на величине појединих фондова, о тренутном стању фондова појединих одељења, о потребама и захтевима читалаца. Циљ набавке је актуелна и квалитетна библиотечка грађа која ће задовољити потребе најширег круга корисника.

Библиографска обрада публикација обухвата каталогизацију и предметну и стручну класификацију. Обавља се у складу са међународним стручним стандардима. Обрада публикација обавља се у библиотечко-информационом систему НИБИС. За сваку набављену публикацију ради се запис у НИБИС-у, чиме се ажурира база података и формира електронски каталог. Сваки од ових записа компјутерски је претражив по већем броју параметара.

Поред формирања базе података, односно електронског каталога, Oдељење још увек  води и централне лисне каталоге, азбучни, стручни и предметни.

Инвентарисање набављених публикација такође се врши у НИБИС-у, из кога се и штампају књиге инвентара.

Из електронске базе података у НИБИС-у штампа се Билтен приновљених књига од 2008. године. Билтен излази два пута годишње, а као е-пубикација доступан је на сајту Библиотеке.

Руководилац Одељења – Сузана Станковић (suza.stankovic@yahoo.com)

  15.07.2015.  |    20:00