Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одлука о распореду радног времена

На основу чл. 55. и 56. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл. 12. и 13. Посебног колективног уговора за установе културе и члана 22.
Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, директор Библиотеке доноси

ОДЛУКУ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

1. За период од 01. 06. 2015. године  радно време почиње у 7 часова 30 минута, а завршава се у 20 часова (од понедељка до петка).
2. Пуно радно време запослених у Библиотеци је 40 часова недељно.
3. Због организованог радног времена у сменама, утврђује се просечно недељно радно време на месечном нивоу и то:

– Прва смена почиње у 7 часова 30 минута, а завршава се у 15 часова.
– Друга смена почиње у 12 часова 30 минута, а завршава се у 20 часова.
– Рад са корисницима почиње у 7 часова 30 минута, а завршава се у 19 часова 30 минута.

4. Радно време суботом је од 8 часова до 13 часова. Рад са корисницима је до 12 часова 30 минута.
5. Сви запослени раде две суботе у току календарског месеца.

КОМПЛЕТНУ ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Повезани текстови