Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Стручно усавршавање у библиотечко-информац​ионој делатности

Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу, у сарадњи с Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду, реализовала је програм сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за све запослене у јавним библиотекама Нишавског управног округа, на тему: Библиометрија и научни часописи.

  01.12.2016.  |    08:56