Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Разговор о изменама и допунама Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности