Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Промоција књиге др Горана В. Ђорђевића „Кривична одговорност државе”

„Књига др Горана Ђорђевића је домаћој правној науци подарила прву свеобухватну теоријску расправу о једном од контроверзних института међународног кривичног права – кривичној одговорности државе. Значај расте у условима модерне мржње према прошлости или, казано Гетеовим речима, колективном бићу заснованом на искуству, које се у историји људске цивилизације одувек заснива на два топоса: одговорност и држава. Особита опасност препозната је у развоју овог института у правцу неограничене дистрибуције кривичне одговорности. Необуздано експандирање, по аутору, води брисању граница између субјективне и објективне одговорности. Зато се овим трендовима ваља супротставити, како би се спречило трансформисање кривичне одговорности у метафизичку одговорност по којој смо „сви криви за све“. Ова књига, прожета критичким духом, долази у време када притисци са свих страна – парафразираћу Дузинаса – настоје да правну науку претворе у конформистички послужавник за сваку пролазну и лоше постављену политичку иницијативу.“

Др Исак Давидов

  04.04.2019.  |    21:02