Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Програм рада за 2022. годину

Током сто тридесет седам година свога постојања и рада, Народна библиотека „Стеван Сремац“, најстарија институција културе у овом делу Србије, матична библиотека за територију Нишавског округа, остварила је важну улогу у прикупљању, очувању, заштити, истраживању, проучавању, представљању и коришћењу писане културне баштине, дајући тако велики допринос развијању знања и ширењу, неговању и промовисању културних вредности.

Као јавна и непрофитна институција културе чији је оснивач Град Ниш, Народна библиотека „Стеван Сремац“ остварује општи интерес у библиотечко-информационој делатности и делатности заштите старе и ретке библиотечке грађе у складу са Законом о култури, Законом o библиотечко-информационој делатности, Законом о старој и реткој библиотечкој грађи, Законом о обавезном примерку публикација, Законом о издавању публикација, Статутом и другим подзаконским актима као и општим актима Библиотеке.

КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

  07.03.2022.  |    14:54