Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Представљена је књига „Управљање људским ресурсима“

У Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена је књига „Управљање људским ресурсима“ аутора др Живка Кулића, др Радана Лакићевића и др Љубише Здравковића.
Рецензенти проф. др Дарко Маринковић и проф. др Горан Милошевић су истакли да су аутори, као врсни познаваоци предметне материје, на око 350 страна, на савремен, систематичан и веома разумљив начин, обрадили сва значајнија питања из области управљања људским ресурсима. Тематика којом се аутори баве сагледана је и обрађена не само са теоријско-научног аспекта него и са историјског, позитивно-правног и упоредног становишта, што понуђеном тексту даје посебан печат и квалитет.
Иако је књига првенствено намењена студентима, може корисно послужити и запосленима у служби за људске ресурсе јавних и приватних предузећа, у државним органима, органима локалне самоуправе и другим евентуалним корисницима.

  20.05.2016.  |    14:01