Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Представљање књиге „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“

О судбини личне, породичне и службене преписке кнеза Милоша Обреновића, вечерас су у Библиотеци говориле др Татјана Брзуловић Станисављевић, аутор књиге „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“ и др Мила Медиговић Стефановић.
„Након осамдесет три године од када је збирка пренета у Универзитетску библиотеку, у овој се књизи по први пут објављују изабрана писма из породичне преписке Милоша Обреновића. Њиховим објављивањем не само да се жели дати оригиналан и значајан допринос историји и културној историји Србије већ и очувати сећање на племенитост онога ко је ову архиву прикупио и даровао“ навела је др Татјана Брзуловић Станисављевић.
Говорећи о књизи проф. др Бојан Ђорђевић сматра да је „Татјана Брзуловић Станисављевић детаљно проучила ову преписку, детектовала лица која се у њој помињу, документа обрадила по архивистичким правилима, са мером да очува њихов информациони потенцијал и олакша читање и коришћење. Подељена на сегменте према ауторима писама из породице Обреновић, ова преписка ипак јасно сведочи о доминацији писама кнеза Михаила и Петрије и сугерише читаоцу да на та писма обрати посебну пажњу. Но, ауторка је у потпуности очувала објективан став, настојећи да документа говоре за себе.“
Објављена писма су само део документације која се чува у легату Јоце Вујића у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду и једна је од највреднијих приватних архивских збирки код нас.

Добро дошли!

  07.04.2017.  |    07:50