Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Правилник о узбуњивању

На осносву члана 16 Закона о заштити узбуњивача („Сл.Гл. РС.бр124/2014) Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“  у Нишу доноси

ПРАВИЛНИК

О начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од 10 запослених.

КОМПЛЕТАН ПРАВИЛНИК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

Повезани текстови