Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одлука о висини чланарине у периоду 17.04.2017. до 23.04.2017. године

На основу члана 37. Статута, Управни одбор Библиотеке, на II редовној седници одржаној 12. 04. 2017. године, донео је једногласно

Одлуку о висини чланарине у периоду 17.04.2017. до 23.04.2017. године
1. Висина чланарине у периоду од 17.04.2017. до 23.04.2017. године износи 50% од редовне чланарине (Одлука У.О. бр.01-17/12 од 10. 01. 2012. године). За коришћење свих фондова Библиотеке, У ГОРЕ НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ, уплаћује се износ од 350,00 динара, док је за коришћење фонда Одељења књиге за децу потребно уплатити износ од 150,00 динара.
2. Право на чланарину из члана 1. Одлуке оствариће се уплатом у том временском периоду и након тога уписом.

КОМПЛЕТНУ ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

  18.04.2017.  |    12:23