Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система и дигиталне процесе

Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу настоји да испуни захтеве корисника данашњице пратећи нове информационе и комуникационе технологије.

Оријентисањем ка савременој електронској библиотеци аутоматизује све библиотечке послове, формира базу библиографских података, обезбеђује проток интерних информација, али се и повезује са другим базама података, институцијама и системима.

Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система и дигиталне процесе има кључну улогу у аутоматизацији Библиотеке. Константно прати нове трендове у библиотекарству, чиме директно утиче на обезбеђивање изузетног нивоа пословања Библиотеке.

Приоритет Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система и дигиталне процесе је да обезбеди све неопходне референце како би се обавило креирање, допуна и ажурирање електронског каталога у библиотечко-информационом систему НИБИС.

У духу модерног начина информисања, у Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система и дигиталне процесе се одржава и библиотечки Веб сајт. Веб странице Библиотеке садрже основне податке о Библиотеци, као и занимљиве догађаје у сврху промоције књиге и читања и редовно се ажурирају.

У складу са захтевима корисника Библиотеке, стварајући модерну кућу окренуту сутрашњици, притом негујући традиционално библиотекарство, Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система и дигиталне процесе прати нове трендове у библиотекарству, спроводи и унапређује аутоматизацију свих библиотечких послова, брине о информацијама неопходним корисницима, решава хардверске и софтверске потребе Библиотеке, те утемељује стварање библиотеке садашњости и будућности, доносећи начин управљања без којег се сутрашњица не може замислити.

Руководилац Одељења – Александра Аџић (aleksandra@nbss.rs)

  08.07.2015.  |    13:09