Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Извештај о раду са финансијским пословањем за 2015. годину

УВОД

Народна библиотека „Стеван Сремац“, у 2015. години, најамбициозније је приступила реализацији утврђених задатака и делатности који ће омогућити преузимање лидерске позиције у процесима едукације, комуникације и креације знања.

Библиотека је конструктивно доприносила процесу развоја демократске јавности и подизању квалитета живота у локалној заједници обезбеђивањем слободног, подједнаког и неограниченог приступа тековинама културе и цивилизације знању, идејама и информацијама, што је и њен основни задатак.

Упркос свим тешкоћама које су и до сада пратиле рад Библиотеке (недовољна средства за материјално пословање, недостатак средстава за набавку књига, недостатак простора, недовољан број запослених, нарочито у Општем сектору и др), сви планирани послови реализовани су одговорно и професионално.

КОМПЛЕТАН ИЗВЕШТАЈ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Повезани текстови