Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Изложба „Пчеларство – похвала пчели“

Одељење серијских публикација приредило је изложбу под називом ПЧЕЛАРСТВО – ПОХВАЛА ПЧЕЛИ. Занимљивим текстовима и илустрацијама изложба скреће пажњу читалачке публике на настанак и популарност часописа СРПСКИ ПЧЕЛАР. Посебна пажња посвећена је зачетнику пчеларства код Срба и оснивачу часописа СРПСКИ ПЧЕЛАР, Јовану Живановићу.

Часопис СРПСКИ ПЧЕЛАР је за време свог излажења, објављујући оригиналне чланке истакнутих пчеларских писаца у нашој земљи, разна технолошка решења у савременом гајењу пчела и вести из пчеларских организација, извршио несумњиво велики позитивни утицај на осавремењивање пчеларства.

Указом председника СФРЈ часопис СРПСКИ ПЧЕЛАР је 1973. године одликован Орденом заслуга за народ са сребрним зрацима за изванредне заслуге и унапређење пчеларства, а Културно-просветна заједница Србије доделила је 1984. године Вукову награду за рад на развоју културе у Србији.

  18.05.2023.  |    13:07