Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Допуна правила о јавним набавкама НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ