Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

БИБЛИОБУС

Захваљујући Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности у 2022. години, Министарство културе и информисања Републике Србије је одобрило 4.600.000,00 динара Народној библиотеци „Стеван Сремац” за реализацију пројекта „Ко то тамо чита”. Овај пројекат подразумева набавку библиобуса који би омогућио приступ библиотечкој грађи без дискриминације у погледу места становања, што је један од приоритета коме свака савремена библиотека тежи у свом раду.
У то име срдачно захваљујемо ресорном Министарству.

  29.04.2022.  |    15:48