Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

БИБЛИОБУС

Захваљујући Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности у 2022. години, Министарство културе и информисања Републике Србије је одобрило 4.600.000,00 динара Народној библиотеци „Стеван Сремац” за реализацију пројекта „Ко то тамо чита”. Овај пројекат подразумева набавку библиобуса који омогућава приступ библиотечкој грађи без дискриминације у погледу места становања, што је један од приоритета коме свака савремена библиотека тежи у свом раду.
У то име срдачно захваљујемо ресорном Министарству.

 

  29.04.2022.  |    15:48